Pozostałe usługi prawne

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej obejmujące:

 • Udzielanie opinii prawnych
 • Udział w negocjacjach z partnerami biznesowymi
 • Sporządzanie pism procesowych
 • Przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów
 • Bieżącą obsługę prawną
 • Reprezentację Klienta przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej
 • Sporządzanie dokumentacji przedsiębiorstwa (regulaminy, statuty, umowy spółki)
 • Wdrożenie RODO
 • Obsługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Udzielanie informacji o nowych regulacjach prawnych
 • Prowadzenie mediacji i zawieranie ugód pozasądowych

Moja praktyka zawodowa dotyczy zagadnień z zakresu Prawa Cywilnego, Prawa administracyjnego, Prawa autorskiego, Prawa Gospodarczego oraz postępowań egzekucyjnych. 

Prawo sportowe

Kancelaria w dziedzinie Prawa sportowego świadczy usługę obejmującą wsparcie prawne zawodników piłki nożnej oraz klubów piłkarskich. Oferta Kancelarii obejmuje:

 • Sporządzanie oraz opiniowanie kontraktów zawodniczych
 • Pomoc w rozwiązywaniu sporów transferowych
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów sponsorskich
 • Wsparcie prawne w toku przeprowadzania transferów zawodniczych
 • Prowadzenie sporów przed organami związków sportowych oraz sądami polubownymi
 • Wsparcie z zakresu prawa pracy
 • Stałe oraz doraźne wsparcie prawne