Radca prawny Arkadiusz Biliński

W 2014 r. ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem mojej pracy magisterskiej były regulacje prawne dotyczące transferów zawodowych piłkarzy. W czasie studiów, opublikowałem także dwa opracowania naukowe dotyczące źródeł przepisów gier sportowych („Zwyczaj i dobry obyczaj w sporcie. Część I: Zwyczaj” ; Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego - nr 2; Luty 2014 r. oraz „Zwyczaj i dobry obyczaj w sporcie. Część II: Dobry obyczaj”; Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego - nr 3; Marzec 2014 r.).

W 2016 r. ukończyłem studia podyplomowe podatkowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2018 r. zdałem egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, której pozostaje członkiem.

Obecnie specjalizuję się w zakresie szeroko pojętego prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. 

Doświadczenie zawodowe, głównie z zakresu prawa cywilnego, autorskiego oraz gospodarczego zdobywałem udzielając pomocy prawnej klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym w kancelariach w Krakowie oraz Gliwicach.

Znam j. angielski na poziomie zaawansowanym oraz j. włoski na poziomie średnio zaawansowanym.